2011/06/17

XORNADA DE TRABALLO DE VERÁN

Comunicado da empresa aos traballadores: 

________________________________________________________

Para o persoal vinculado a esta empresa no centro de traballo de A Barcia e en Agader durante o periodo abranguido entreo o 20 de xuño e o 20 de setembro, ambos inclusive. establécese unha xornada intensiva de traballo, a razón de seis horas diarias de que se desenvolverán entre as oito horas e trinta minutos e as catorce horas e trinta minutos, de luns a venres. 

A fransa horaria de entrada será no intervalo de 8:00 h. a 9:00 h. e a franxa horaria de saída no intevalo de 14.00 h. a 15:00 h. sendo obrigatoria a presenza de 9:00 h. a 14:00 h.

Para aqueles que deban completar a xontada ordinaria en horario de tarde, poderán facelo na franxa que vai desde as 16:00 h. ás 20:00 h. sen tramo obrigatorio. 

Manterase durante este periodo estival para todos os traballadores con xornada continua o dreitto a unha pausa retribuída de 30 min. durante a xornada, na franxa horaria de 11:00 h. a 12:00 h. e de 15 minutos se reazlizasen xornada partida. 

En Santiago de Compostela a 16 de xuño de 2011. 

________________________________________________________

No hay comentarios:

Publicar un comentario

 
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported License.