2011/06/06

O CONSELLO ADSCRIBE AO PERSOAL DAS FUNDACIÓNS COMARCAIS EN ENTES DE MEDIO RURAL, EN EXECUCIÓN DO PLAN DE AVALIACIÓN DE ORGANISMOS DEPENDENTES

O CONSELLO ADSCRIBE AO PERSOAL DAS FUNDACIÓNS COMARCAIS EN
ENTES DE MEDIO RURAL, EN EXECUCIÓN DO PLAN DE AVALIACIÓN DE
ORGANISMOS DEPENDENTES

  • A medida enmárcase no cumprimento da Lei 15/2010, do 28 de decembro, de medidas fiscais e administrativas, a través da cal o Consello da Xunta autorizou o pasado 13 de xaneiro a extinción das fundacións comarcais
  • Esta lei posibilita que o persoal laboral indefinido -que fose seleccionado baixo os principios de publicidade, mérito e capacidade- se adscriba a entidades instrumentais do sector público autonómico competentes en materia de medio rural

O Consello da Xunta aprobou hoxe o acordo polo que se adscribe provisionalmente ao persoal procedente das fundacións de desenvolvemento comarcal ás entidades instrumentais do sector público autonómico competentes en materia de medio rural.

A medida enmárcase no cumprimento da Lei 15/2010, do 28 de decembro, de medidas fiscais e administrativas, a través da cal o Consello da Xunta autorizou o pasado 13 de xaneiro a extinción das fundacións para o desenvolvemento das comarcas. Esta lei posibilita que o persoal laboral indefinido -que fose seleccionado baixo os principios de publicidade, mérito e capacidade- se integre nas entidades instrumentais do sector público autonómico competentes en materia de medio rural.

Esta acción contémplase dentro das actuacións para a execución do Plan de Avaliación de Organismos dependentes da Xunta de Galicia aprobado en abril do pasado ano 2010. A medida adóptase dentro dunha situación actual de austeridade e supón un aforro anual de máis de 400.000 euros.

Fundacións comarcais
As Fundacións comarcais foron creadas no ano 1990 para lograr a aplicación do plan comarcal, estas tarefas poden realizarse actualmente dende outros departamentos da Xunta, sen a necesidade de ter estes organismos de dedicación exclusiva. De xeito, os programas europeos (LEADER e PRODER) e outras estratexias de desenvolvemento rural están sendo xestionados e coordinados pola Axencia Galega de Desenvolvemento Rural (AGADER), ente adscrito á Dirección Xeral de Desenvolvemento Rural.

REFERENCIA DO CONSELLO DA XUNTA DE GALICIA
QUE TIVO LUGAR EN SAN CAETANO,
O 3 DE XUÑO DE 2011,
BAIXO A PRESIDENCIA DO
SR. D. ALBERTO NÚÑEZ FEIJÓO

Gabinete de Comunicación
San Caetano, s/n - 15704 Santiago de Compostela
Tel.: 981 541 238/42/51 - Fax: 981 541 252/41
Correo-e: gabinete@xunta.es

No hay comentarios:

Publicar un comentario

 
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported License.