2011/01/26

27 DE XANEIRO - FOLGA XERAL

En defensa do emprego e das pensións

AGORA TÓCACHE A TI

Ante os continuos ataques contra os nosos dereitos para favorecer os da banca e os das grandes empresas, o 27 de xaneiro nin se traballa nin se consume.

Manifestacións:
Vigo. Ás 12.00 horas dende o Cruce da Doblada.
A Coruña. Ás 12.00 horas dende a Praza de Vigo.
Pontevedra. Ás 12.00 horas dende a Praza da Ferrería.
Ferrol. Ás 12.30 horas dende a avenida de Esteiro (local da CIG).
Santiago de Compostela. Ás 12.30 horas dende a Praza Roxa.
Lugo. Ás 12.00 horas dende a Ronda da Muralla, 58 (local da CIG).
Ourense. Ás 12.00 horas dende o Pavillón dos Remedios.2011/01/19

2011/01/13

O CONSELLO AUTORIZA A EXTINCIÓN DAS FUNDACIÓNS COMARCAIS EN EXECUCIÓN DO PLAN DE AVALIACIÓN DE ORGANISMOS DEPENDENTES

INFORMACIÓN AOS MEDIOS
Consello da Xunta 

 • Mediante esta medida o departamento de Samuel Juárez aforrará máis de 3 millóns de euros nunha lexislatura 
 • A extinción formúlase nunha situación actual de austeridade e ante a imposibilidade das fundacións para cumprir a súa finalidade, as tarefas vinculadas a programas europeos serán realizadas por AGADER

  De acordo coa Lei 15/2010, do 28 de decembro, de medidas fiscais e administrativas, o Consello da Xunta autorizou a extinción das fundacións para o desenvolvemento das comarcas. Deste xeito execútase o Plan de Avaliación de Organismos Dependentes da Xunta de Galicia aprobado en abril do pasado ano 2010. A medida adoptase dentro dunha situación actual de austeridade e dada a imposibilidade destas fundacións para realizar a súa finalidade.

  As fundacións comarcais foron creadas no ano 1990 para lograr a aplicación do Plan Comarcal, estas tarefas poden realizarse actualmente desde outros departamentos da Xunta, sen a necesidade de ter estes organismos de dedicación exclusiva. Deste xeito, os programas europeos (LEADER e PRODER) e outras estratexias de desenvolvemento rural están sendo xestionados e coordinados pola Axencia Galega de Desenvolvemento Rural (AGADER), ente adscrito á Dirección Xeral de Desenvolvemento Rural.

  A través do acordo do Consello da Xunta os padroados das fundacións procederán a realizar o inventario e balance da situación actual de cada Fundación, finalizarán as operacións de xestión que estaban iniciadas e cobrarán os créditos pendentes. Na actualidade existen operativas na nosa Comunidade Autónoma trinta e tres fundacións comarcais e mediante a súa supresión o departamento que dirixe Samuel Juárez aforrará máis de 3 milóns de euros nunha lexislatura.

  Xestión responsable
  A día de hoxe, o principal financiador destes entes, e nalgúns casos o único, é a Xunta de Galicia. No actual contexto socioeconómico a Administración non pode continuar dotando de recursos as fundacións, dado que acabarían carecendo de medios materiais, técnicos e financeiros para sustentarse.

  O Goberno Galego pretende con esta medida facer unha xestión responsable dos medios de que dispón a Administración, reorganizando as competencias en materia de dinamización comarcal para englobalas nas máis amplas de desenvolvemento rural.

  Gabinete de Comunicación
  San Caetano, s/n - 15704 Santiago de Compostela
  Tel.: 981 541 238/42/51 - Fax: 981 541 252/41
  Correo-e: gabinete@xunta.es

  SENTENCIA - LA XUNTA HARÁ FIJOS A 600 CONTRATADOS EN ASISTENCIAS TÉCNICAS DE LA ERA FRAGA

  .
  .
  De esos empleados, 459 cuentan con sentencias judiciales favorables que obligan al Ejecutivo a crearles una plaza


  Son trabajadores que, en la mayoría de los casos, entraron en la Administración sin haber superado una oposición

  Serafín Lorenzo
  Localidad: santiago/la voz.
  Fecha de publicación: 13/1/2011

  La política de contención anunciada por el Gobierno de Feijoo para racionalizar una Administración que supera los 91.000 empleados, con 16.000 incorporaciones en los últimos 10 años, no podrá evitar la creación de nuevos contratos indefinidos para cientos de trabajadores que llegaron a la Xunta a través de mecanismos excepcionales cuyo uso proliferó durante los mandatos de Fraga. El proceso de consolidación que el Ejecutivo publicó la semana pasada en el Diario Oficial de Galicia hará fijos a 587 empleados que accedieron a la Xunta por asistencias técnicas antes de enero del 2005 y que, en la mayoría de los casos, no superaron una oposición. De ellos, 459 cuentan con sentencias judiciales que obligan al Gobierno a crearles una plaza.

  Este proceso de consolidación beneficiará a un total de 670 trabajadores. Se trata de personal con una antigüedad anterior al 1 de enero del 2005 que cumple alguna de estas condiciones: tener reconocida por sentencia judicial la condición de indefinido en su relación laboral, haber sido contratado directamente por la Xunta bajo la modalidad de obra o servicio para realizar programas o funciones de carácter estructural o que fuera integrado por transferencia como personal laboral. De las 670 plazas que se consolidarán, 83 responden al último supuesto, y serán para personal laboral que fue transferido cuando el Estado traspasó la gestión de las oficinas del Inem a Galicia. El resto favorecen a esos 587 empleados, de los que 459 disponen de los fallos judiciales favorables y 128 cuentan con contratos de obra o servicio.

  Aunque esos trabajadores entraron en la Xunta durante los mandatos de Fraga, la mayoría de las sentencias favorables a sus intereses tuvieron lugar durante el mandato del bipartito, que heredó un problema que ahora le toca resolver al Gobierno de Feijoo. La mayor parte de esos contratos corresponden a servicios que la Xunta de Fraga externalizó con el grupo de empresas públicas Tragsa. Son empleados que desempeñan las mismas labores en la Administración que el resto de los funcionarios y en idénticos horarios. El bipartito cifró hace tres años en más de medio millar las sentencias judiciales favorables a esos trabajadores, que el anterior Gobierno achacó a un abuso en las legislaturas precedentes de la asistencia técnica, una externalización que sobre el papel debería tener carácter limitado para actividades que no puede cubrir la Administración.

  La consolidación se realizará en un proceso extraordinario de selección, sujeto a los principios de igualdad, mérito, capacidad, publicidad y concurrencia competitiva. Pero los 670 trabajadores que no llegaron a la Xunta por los procedimientos reglados actuales, en el caso del personal contratado antes del 1 de julio de 1998, o que entraron sin oposición, tendrán una ventaja clara. Los primeros y los 83 trabajadores transferidos del Inem accederán a un puesto fijo por concurso de méritos y sin competencia. El resto contarán en el concurso-oposición con una valoración decisiva del tiempo trabajado, ya que tendrá un peso del 40% en la nota.

  Fonte: La Voz de Galicia
   
  Creative Commons License
  This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported License.