2011/11/29

CONVOCATORIA DA MESA XERAL EXTRAORDINARIA PARA O 30/11/2011
Nacional - Mesas negociación e órganos representación 
 
Escrito por Roxerio Roxo Carrillo   
Luns, 28 Novembro 2011 20:37 
A Dirección Xeral da Función Pública vén de convocar unha xuntanza extraordinaria da mesa xeral de empregados públicos coa seguinte orde do día:

1.- Proposta de modificación da RPT do Instituto Galego de Consumo (descargar documentación)
2.- Proxecto de estatutos do organismo autónomo Instituto de Estudos do Territorio (descargar documentación)
3.- Proxecto de decreto polo que se aproba o Estatuto de Augas de Galicia. (descargar documentación). A documentación deste punto xa foi para a mesa xeral prevista inicialmente para o 28/10/2011.

Podedes achegarnos as vosas consideracións a través do correo autonomica@cigadmon.org
Descargar a convocatoria da mesa xeral extraordinaria

2011/11/28

RESUMO DAS ÚLTIMAS NOTICIAS DO INSTITUTO DE ESTUDIOS DEL TERRITORIO

 

Xunta:

Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Infraestruturas1


Prensa:

El Correo Gallego


PARLAMENTO 25/11/2011

1.7 08/POC-8540 (73331)
(PP).- Rodríguez González, Román
(PP).- Castiñeira Broz, Jaime
(PP).- Gómez Alonso, Alejandro
(PP).- Oubiña Solla, Rosa
(PP).- Goldar Güimil, Jesús Antonio
(PP).- Moreira Ferro, Jacobo

Sobre a oportunidade e as consecuencias prácticas da creación do Instituto de Estudos do Territorio, o incremento de persoal ao servizo da Administración autonómica que vai supor e o papel que vai desempeñar na protección e mellora paisaxística de Galicia
  • Publicación da iniciativa, BOPG núm. 579, do 14.11.2011
http://www.parlamentodegalicia.com/sites/ParlamentoGalicia/ContenidoGal/pargal_HoxeNoParGal.aspx?day=25/11/2011


Orde do dia: http://www.parlamentodegalicia.es/sites/ParlamentoGalicia/AxendaParlamentaria/comision2_25112011.pdf
Documentación: http://www.parlamentodegalicia.es/sites/ParlamentoGalicia/AxendaParlamentaria/documentacion_comision2_25112011.pdf


Rexistro: http://www.parlamentodegalicia.es/axenda/rexistro.aspx?numRexi=0873331K

BOPG 14/11/2011: http://www.parlamentodegalicia.com/sites/ParlamentoGalicia/BibliotecaBoletinsOficiais/B80579_2.pdf

O INSTITUTO DE ESTUDOS DO TERRITORIO NACERÁ EN 2012 COMO UNHA FERRAMENTA EFICAZ E ÁXIL PARA PROPORCIONAR INFORMACIÓN A CIDADÁNS, EQUIPOS TÉCNICOS E CONCELLOS

Data: 25/11/2011 

O INSTITUTO DE ESTUDOS DO TERRITORIO NACERÁ EN 2012 COMO UNHA FERRAMENTA EFICAZ E ÁXIL PARA PROPORCIONAR INFORMACIÓN A CIDADÁNS, EQUIPOS TÉCNICOS E CONCELLOS 

Santiago, 25 de novembro de 2011.

O Instituto de Estudos do Territorio nacerá o ano que vén coa vocación de dar unha resposta áxil e eficaz ás necesidades dos cidadáns, equipos técnicos e concellos en relación ao territorio e á paisaxe a través da utilización eficiente dos recursos públicos. 

Segundo explicou hoxe en comisión parlamentaria o director xeral de Sostibilidade e Paisaxe, Manuel Borobio, coa constitución deste ente non se incrementará o gasto de persoal e mellorarase a eficiencia e a organización administrativa, evitando duplicidades innecesarias. O Instituto integrará a actual Dirección Xeral de Sostibilidade e Paisaxe, a Subdirección de Sistemas de Información Territorial de Galicia (é dicir, o SITGA, ata o de agora incluído na Sociedade de Desenvolvemento Comarcal) e a Comisión de Coordinación de Sistemas de Información Xeográfica e Cartográfica. Así mesmo, no seo do Instituto crearase o Observatorio Galego da Paisaxe. 

Ademais, coa proposta elaborada estímanse importantes aforros na xestión da información do territorio, "dotando á propia Xunta de Galicia, aos concellos galegos e aos cidadáns, dunha ferramenta necesaria para unha xestión dinámica e eficiente do mesmo", segundo subliñou Borobio. 

A incorporación do equipo técnico do SITGA fará posible a realización de traballos de produción, mantemento e actualización das bases cartográficas oficiais da Xunta de Galicia. Estas tarefas producirán un aforro, segundo indicou Borobio de máis do 30% (estimados nuns 3 millóns de euros en catro anos) na elaboración dos datos e dun 80% na actualización continua destes. 

O Instituto de Estudos do Territorio créase como organismo autónomo de carácter administrativo que ten por obxecto a análise, o estudo e o asesoramento das administracións autonómica e municipal en materia de urbanismo e ordenación do territorio entendéndose comprendida nela a ordenación, protección e xestión da paisaxe. 

Segundo indicou Manuel Borobio, as funcións do Instituto de Estudos do Territorio serán as seguintes: 
  • Realizar traballos de investigación, análise, estudo e difusión sobre urbanismo e ordenación do territorio.
  • Prestarlles asistencia e asesoramento aos concellos de Galicia para a elaboración do planeamento urbanístico e a xestión e execución do planeamento. 
  • Prestarlle apoio á consellería competente en materia de urbanismo e ordenación do territorio. 
  • A recompilación e o tratamento da información do territorio galego, así como a produción cartográfica para as diferentes consellerías e organismos públicos da Comunidade Autónoma de Galicia. 
Durante a súa intervención, Borobio explicou que o nacemento do Instituto de Estudos do Territorio obedece á necesidade de dar resposta ao mandato legal inserto na Lei de Ordenación do Territorio e Galicia. Porén o cumprimento deste mandato legal faise tendo en conta a oportunidade que supón a recente aprobación das Directrices de Ordenación do Territorio e do Plan de Ordenación do Litoral e a Estratexia Galega da Paisaxe que durante estes dous últimos anos realizou a Dirección Xeral de Sostibilidade e Paisaxe coa estreita colaboración da Subdirección de Sistemas de Información Territorial de Galicia da Sociedade de Desenvolvemento Comarcal. 

Por último, o director xeral explicou que este novo ente constitúe un paso máis que dende o Goberno "estamos a dar para a Protección, Mellora e Ordenación do noso territorio, desde unha aposta clara pola eficiencia, aforro e sostibilidade cara a un novo modelo de gobernanza do noso territorio e as nosas paisaxes".

FONTE  Xunta de Galicia.

LA XUNTA CREARÁ EN 2012 EL INSTITUTO DE ESTUDIOS DEL TERRITORIOEl director xeral de Sostibilidade e Paisaxe, Manuel Borobio, ha anunciado este viernes que el año próximo se creará el Instituto de Estudios del Territorio, que supondrá un ahorro estimado de tres millones de euros cada cuatro años. 

Este ahorro, según ha explicado en comisión parlamentaria, preguntado por el diputado del PP Román Rodríguez, se consigue después de integrar la Dirección Xeral de Sostibilidade e Paisaxe, la Subdirección de Sistemas de Información Territorial de Galicia y la Comisión de Coordinación de Sistemas de Información Xeográfica e Cartográfica. 

Con esta unión, según sus palabras, se logrará un ahorro del 30 por ciento en la realización de trabajos de producción, mantenimiento y actualización de las bases cartográficas oficiales de la Xunta --unos tres millones de euros cada cuatro años-- y de "hasta un 80 por ciento" en la actualización de los datos. 

Además, ha destacado que la constitución de este ente --dentro del cual se creará el Observatorio Galego da Paisaxe-- "no supondrá un incremento del gasto de personal" y sí "un ahorro" en términos de gestión, ya que "se mejorará la eficiencia y la organización administrativa" al "evitar duplicidades". 

Entre sus funciones, estará realizar trabajos de investigación y difusión sobre urbanismo y ordenación del territorio y prestar asesoramiento y asistencia a los ayuntamientos para elaborar su planeamiento urbanístico, así como producir cartografía para las diferentes consellerías y organismos públicos de Galicia. 

"RETRASO" EN LOS PLANES ZONALES RURALES 
Por otra parte, en la citada comisión, se debatió sobre la negativa de la Xunta a impulsar los planes de zona de Galicia que parten de la Ley estatal para el Desarrollo Sostenible del Medio Rural de la mano de la diputada socialista Carmen Gallego. "Es el primer intento de hacer una política rural de Estado", ha destacado. 

Enfrente, el director xeral de Desenvolvemento Rural, Antonio Crespo, ha negado que exista "retraso" en su puesta en marcha y, al contrario, ha asegurado que "sólo" Galicia y La Rioja están en condiciones de comenzar su desarrollo. Dicho esto, ha indicado que la Xunta está pendiente de que el Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino dé la conformidad a sus planes. 

Sin embargo, la parlamentaria socialista ha señalado que comunidades como Aragón, Navarra y Asturias tienen sus planes aprobados "desde febrero" y, frente a las críticas al Ejecutivo central, ha recordado al alto cargo de la Consellería de Medio Rural que su partido tendrá dentro de poco "poder plenipotenciario" para aprobar estos planes e "incrementar" su dotación económica. 

Por último, ha acusado a la Xunta de presentar proyectos sólo para ayuntamientos "liderados por el PP" porque sus dirigentes "ni creen en esta ley ni en el futuro del medio rural" gallego.

FUENTE El Correo Gallego 26/11/2011

2011/11/03

NOTA INFORMATIVA 02/11/2011O Comité de Empresa foi convocado hoxe mércores 2 de novembro ás 12:00 polo Director Xerente a unha reunión, a petición do propio Comité, na que se nos informou do seguinte: 

Disolución de SODECO: 
  • O 13 de outubro o consello da Xunta autorizou a disolución de SODECO
  • O 11 de novembro é a data prevista para a vindeira reunión do Consello de Administración de SODECO
  • Posteriormente se convocará de novo ao Comité para comunicar o procedemento a seguir na disolución da S.A. para o Desenvolvemento Comarcal de Galicia

Formación:

O venres 4 de novembro se entregará ao Comité a proposta de cursos de formación para poder realizalos antes de que remate este ano 2011.

2011/11/02

ACTA DA SESIÓN ORDINARIA DO PLENO DO COMITÉ DE EMPRESA DA SOCIEDADE ANÓNIMA PARA O DESENVOLVEMENTO COMARCAL DE GALICIA DO 28 DE OUTUBRO DE 2011ACTA DA SESIÓN ORDINARIA DO PLENO DO COMITÉ DE EMPRESA
DA SOCIEDADE ANÓNIMA PARA O DESENVOLVEMENTO COMARCAL 
DE GALICIA DO 28 DE OUTUBRO DE 2011 
ACTA 5/2011 

PROVISIONAL


ASISTENTES: 

Pola CIG: 
Manuel Jorge Dorrego Taín Gonzalo
González Bernárdez
Roberto Blanco Martínez

Por UGT: 
Dominique Aller González
Inmaculada Serantes Duran María
Elena Bernárdez López

Por CCOO: 
María Dolores Rodríguez Campos

En Santiago de Compostela, sendo as 13:00 horas do día 28 de outubro de 2011, reúnese en sesión ordinaria o Pleno do Comité de Empresa no centro de traballo da Sociedade Anónima para o Desenvolvemento Comarcal de Galicia coa asistencia das persoas anteriormente relacionadas, segundo a seguinte orde do día:

Punto primeiro.- Lectura e aprobación, se procede, da acta da reunión anterior
Punto segundo.- Proposta de solicitude de información do estado do Decreto que desenvolve a Lei 15/2010 no que afecta a SODECO. Debate e aprobación, se procede
Punto terceiro.- Proposta de solicitude de información sobre o Plan de Formación 2011 e demais información laboral pendente. Debate e aprobación, se procede
Punto cuarto.- Achegas e preguntas


Punto primeiro:
Foi lida e aprobada por unanimidade a acta da reunión anterior.

Punto segundo:
M.J. Dorrego expón que este punto é xa unha reiteración de peticións anteriores, coa diferenza de que agora xa están aprobados os orzamentos e neles xa non figura SODECO. Acórdase por unanimidade solicitar información do proceso ao Director Xerente.

Punto terceiro:
Acórdase por unanimidade solicitar por escrito ao Director Xerente a información laboral pendente así como o estado do Plan de Formación 2011.


Punto cuarto:
Non se formularon achegas nin preguntas.
 
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported License.