2010/07/12

ANTEPROXECTO DE LEI AGADER

Anteproxecto de Lei ____/________, do______de______, pola que se modifica a Lei 11/1995, do 28 de decembro, de orzamentos xerais da Comunidade Autónoma de Galicia para 1996, a Lei 5/2000, do 28 de decembro , de medidas fiscais e de réxime orzamentario e administrativo e a Lei 6/2007, do 11 de maio, de medidas urxentes en materia de ordenación do territorio e do litoral de Galicia e se reorganizan os intrumentos de xestión da Xunta de Galicia no eido do desenvolvemento rural.

"Lei Agader"
.


No hay comentarios:

Publicar un comentario

 
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported License.